Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.03, godz. 11:38
kontakt
TESGAS

Komunikaty

21/07/20 22:09 TESGAS S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencję
21:37 TESGAS S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
21:30 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020 r.
21:21 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020 r.
13/07/20 15:25 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
06/07/20 14:58 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
30/06/20 15:36 TESGAS S.A.: Kandydatura na członka Rady Nadzorczej
24/06/20 15:41 TESGAS S.A.: Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zakończenie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty
09:26 TESGAS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 21 lipca 2020 roku
09:19 TESGAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
17/06/20 22:19 TESGAS S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku
14:46 TESGAS S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
14:18 TESGAS S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki TESGAS S.A.
22/05/20 00:07 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 16:57 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Opolu
baner_SCANER_920X112_10.jpg