Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.15, godz. 16:28
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

12/08/20 16:50 TARCZYŃSKI S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
29/07/20 18:06 TARCZYŃSKI S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Tarczyński S.A. dotyczącej podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019 bez wypłaty dywidendy
22/07/20 17:04 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
29/05/20 17:11 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/20 17:15 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:11 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/04/20 17:03 TARCZYŃSKI S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
17:00 TARCZYŃSKI S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019 bez wypłaty dywidendy
27/01/20 16:02 TARCZYŃSKI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.
29/11/19 17:09 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/10/19 13:47  brak uprawnień Tarczyński nie zainwestuje w ZM Henryk Kania
13:35 TARCZYŃSKI S.A.: Warunkowa oferta nabycia aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa - zakończenie procesu.
27/09/19 17:08 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/19 12:21  brak uprawnień ZM Henryk Kania złożyły wniosek o umorzenie postępowania restruktur. po wyborze oferty dzierżawy
09/09/19 19:16  brak uprawnień Sąd uchylił zarząd ZM Henryk Kania i ustanowił zarządcę nad majątkiem spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg