Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.19, godz. 05:51
kontakt
TAMEX

Komunikaty

01/07/19 16:40 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
28/06/19 11:52 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
11:49 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
19/06/19 16:24 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
17/06/19 16:47 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
13/06/19 16:49 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
11/06/19 14:25 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
13/05/19 14:55  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (9/2019) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2019 roku
09/05/19 16:19 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji
16:15 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2019 roku
06/05/19 14:22 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
25/04/19 15:41 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
15:35  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (8/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
15:30  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (7/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
24/04/19 16:59 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
baner_SCANER_920X112_10.jpg