Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.28, godz. 19:11
kontakt
TAMEX

Komunikaty

20/02/20 16:40 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
18/02/20 16:11 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
07/02/20 15:04 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
31/01/20 12:20  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
23/01/20 13:57 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
21/01/20 12:36 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
16/12/19 13:15 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
05/12/19 16:02 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
15:59 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
14/11/19 16:31  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (11/2019) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2019 roku
07/11/19 15:20 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2019 roku
31/10/19 14:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
30/09/19 14:04 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
19/09/19 16:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
14/08/19 15:29  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (10/2019) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg