Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.04, godz. 13:07
kontakt
SUWARY

Komunikaty

01/07/20 21:43 SUWARY: Sprostowanie do raportu bieżącego RB_ 32_2020 i RB-W_33_2020
21:06 SUWARY: Powołanie Członka Zarządu
20:43 SUWARY: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu
30/06/20 22:56 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18:03 SUWARY: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o.
25/06/20 15:21 SUWARY: Sprostowanie RB 28_2020 oraz RB 29_2020
10:39 SUWARY: Sprostowania raportu bieżącego RB 28_2020 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu
24/06/20 22:54 SUWARY: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu
19/06/20 21:59 SUWARY: Uzupełnienie raportu bieżącego RB 25/2020 z dnia 28.05.2020 r.
28/05/20 15:46 SUWARY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.05.2020 r.
14:42 SUWARY: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 28.05.2020 r.
13/05/20 10:13 SUWARY: Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych
30/04/20 10:04 SUWARY: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
28/04/20 15:32 SUWARY: Pierwsze zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych
15/04/20 15:14 SUWARY: Podjęcie uchwały przez Zarząd Emitenta o połączeniu i przyjęciu planu połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o.
baner_SCANER_920X112_10.jpg