Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 13:11
kontakt
SUNEX

Komunikaty

01/12/20 15:37 SUNEX S.A.: Zawarcie umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. dotyczących zakupu nieruchomości
26/11/20 16:32 SUNEX S.A.: Informacja o zmianach umów finansowej Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
23/11/20 16:12 SUNEX S.A.: Rozpoczęcie prac koncepcyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji.
16:09 SUNEX S.A.: Ukończenie realizacji inwestycji.
17/11/20 15:47 SUNEX S.A.: Zmiana w zakresie istotnej umowy finansowej zawartej z Bankiem Pekao S.A.
09/11/20 17:12 SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/10/20 14:45 SUNEX S.A.: Powołanie Członka Zarządu SUNEX S.A.
14:41 SUNEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 13.10.2020 r.
14:37 SUNEX S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ SUNEX S.A. w dniu 13.10.2020 r.
06/10/20 14:39 SUNEX S.A.: Złożenie wszystkich dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce
02/10/20 13:52 SUNEX S.A.: Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2020 r.
30/09/20 12:22 SUNEX S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
24/09/20 15:40 SUNEX S.A.: Informacja o zmianach umów finansowych Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
16/09/20 15:37 SUNEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 13.10.2020 r. wraz z projektami uchwał.
14/09/20 18:10 SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
baner_SCANER_920X112_10.jpg