Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.29, godz. 04:20
kontakt
STELMET

Komunikaty

28/02/20 13:11 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/02/20 11:18 STELMET S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A. zwołanego na dzień 17 marca 2020 r.
11:03 STELMET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A. na dzień 17 marca 2020 roku
12/02/20 12:47 STELMET S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019
04/02/20 11:39 STELMET S.A.: Rekomendacja Zarządu Stelmet S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019
28/01/20 14:55 STELMET S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Stelmet S.A.
24/01/20 12:23  brak uprawnień Stelmet spodziewa się utrzymania presji kosztowej w kolejnych latach
23/01/20 20:09 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:56 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz raportu rocznego
16/01/20 20:54 STELMET S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 3/2020
20:12  brak uprawnień Stelmet dokonał odpisów, które obniżą wyniki za '18/19; strata netto szacowana na 3,4 mln zł
19:53 STELMET S.A.: Informacja nt. zakończenia testów na utratę wartości aktywów trwałych
13/01/20 16:21 STELMET S.A.: Informacja nt. umów na dostawy surowca drzewnego
09/01/20 16:14  brak uprawnień Stelmet dokona odpisu aktualizującego w wysokości 8,5 mln zł, co obniży wynik za 2018/2019
16:06 STELMET S.A.: Decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów inwestycyjnych
baner_SCANER_920X112_10.jpg