Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.06, godz. 15:43
kontakt
STALPROD

Komunikaty

05/08/20 14:49  brak uprawnień Stalprodukt miał w I półroczu 78,5 mln zł zysku netto
14:34 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2020 roku
01/07/20 16:24 STALPRODUKT: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
23/06/20 15:02 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - ZGH "Bolesław" S.A.
19/06/20 13:19 STALPRODUKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki
18/06/20 17:08 STALPRODUKT: Pośrednie zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta
17/06/20 18:34  brak uprawnień GPW Benchmark: korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki STALPROD (ISIN PLSTLPD00017) z indeksu WIGdiv.
15/06/20 17:14  brak uprawnień Stalprodukt przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy
17:11 STALPRODUKT: Powołanie osób nadzorujących
17:09 STALPRODUKT: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.
04/06/20 19:36  brak uprawnień Biomed-Lublin i Mercator zastąpią Forte i Stalprodukt w indeksie mWIG40 po sesji 19 czerwca
19/05/20 15:18 STALPRODUKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/05/20 17:04 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/05/20 16:13  brak uprawnień Zysk netto Stalproduktu w I kw. spadł do 31,3 mln zł
15:57 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg