Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.19, godz. 08:09
kontakt
SPARKVC

Komunikaty

08/07/19 21:27 SPARK VC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 8 lipca 2019 r.
20:09 brak uprawnień SPARK VC SA (11/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 08 lipca 2019 r.
10/06/19 18:00 SPARK VC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spark VC S.A. wraz z projektami uchwał
17:56 brak uprawnień SPARK VC SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spark VC S.A. wraz z projektami uchwał
30/05/19 10:46 brak uprawnień SPARK VC SA (9/2019) Raport roczny Spółki za 2018 rok
28/05/19 15:15 brak uprawnień SPARK VC SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
18/05/19 16:31 SPARK VC S.A.: Informacja o wpisaniu Emitenta do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
15/05/19 09:03 brak uprawnień SPARK VC SA (7/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
16/04/19 13:49 brak uprawnień SPARK VC SA (6/2019) Informacja o zawarciu umowy z biegłym rewidentem
06/03/19 13:42 brak uprawnień SPARK VC SA (5/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, powołanie Prezesa Zarządu
05/03/19 09:08 brak uprawnień SPARK VC SA (4/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu
14/02/19 14:33 brak uprawnień SPARK VC SA (3/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
07/02/19 22:04 brak uprawnień SPARK VC SA (2/2019) Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
21:58 SPARK VC S.A.: Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta
22/01/19 08:57 brak uprawnień SPARK VC SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg