Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.29, godz. 03:35
kontakt
SPARKVC

Komunikaty

19/10/20 15:41 SPARK VC S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
01/10/20 09:22 SPARK VC S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/09/20 15:06 SPARK VC S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
27/08/20 19:22 SPARK VC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 sierpnia 2020 r.
19:20  brak uprawnień SPARK VC SA (12/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 27 sierpnia 2020 r.
14/08/20 18:57  brak uprawnień SPARK VC SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
16/07/20 13:23  brak uprawnień SPARK VC SA (10/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 sierpnia 2020 r.
13:19 SPARK VC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 sierpnia 2020 r.
01/06/20 17:37  brak uprawnień SPARK VC SA (9/2020) Raport roczny Spółki za 2019 rok
27/05/20 16:27 SPARK VC S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
15/05/20 08:38  brak uprawnień SPARK VC SA (8/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
11/05/20 14:13  brak uprawnień SPARK VC SA (7/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
15/04/20 13:42  brak uprawnień SPARK VC SA (6/2020) Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego w zakresie treści raportu okresowego za IV kwartał 2019 r.
13:38  brak uprawnień SPARK VC SA (5/2020) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
02/04/20 18:47 SPARK VC S.A.: Sprzedaż spółek zależnych Spark VC LLC oraz Milestone Ophthalmic Sp. z o.o
baner_SCANER_920X112_10.jpg