Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.13, godz. 00:26
kontakt
SOLAR

Komunikaty

10/07/20 13:35 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2020 roku
10/06/20 14:51 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2020 roku
05/06/20 15:53 SOLAR COMPANY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2020 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
15:45 SOLAR COMPANY S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 5 czerwca 2020 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
29/05/20 16:09 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/20 14:40 SOLAR COMPANY S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
08/05/20 14:09 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2020 roku
12:50 SOLAR COMPANY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 5 czerwca 2020 roku
06/05/20 15:23 SOLAR COMPANY S.A.: Informacja o zmianie adresu strony internetowej Spółki
05/05/20 21:22 SOLAR COMPANY S.A.: Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta.
30/04/20 21:08 SOLAR COMPANY S.A.: Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na sytuację Spółki.
10/04/20 10:58 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2020 roku
31/03/20 19:33 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:31 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz raportu rocznego
18/03/20 18:37  brak uprawnień Polskie firmy powołują w obliczu kryzysu Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług
baner_SCANER_920X112_10.jpg