Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.11, godz. 09:41
kontakt
SECOWAR

Komunikaty

08/06/20 14:32 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 05 czerwca 2020 roku.
05/06/20 18:07 SECO/WARWICK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 05 czerwca 2020 r.
15/05/20 17:31 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/20 15:13 SECO/WARWICK S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 r.
15:00 SECO/WARWICK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 5 czerwca 2020 r.
23/04/20 07:31  brak uprawnień Seco/Warwick chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał zapasowy
22/04/20 23:00 SECO/WARWICK S.A.: Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. dotycząca podziału zysku netto za rok 2019 wraz z opinią Rady Nadzorczej
22:55 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:48 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz raportu rocznego
15/04/20 16:21 SECO/WARWICK S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019.
02/04/20 20:22 SECO/WARWICK S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność SECO/WARWICK S.A.
05/03/20 15:47  brak uprawnień Seco/Warwick przyjęło strategię na lata 2020-2022, celem m.in. wzrost rentowności netto do 4 proc.
15:16 SECO/WARWICK S.A.: Strategia SECO/WARWICK na lata 2020-2022
13/02/20 11:34 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 12 lutego 2020 roku.
12/02/20 15:38  brak uprawnień Akcjonariusze Seco/Warwick upoważnili zarząd do skupu akcji własnych
baner_SCANER_920X112_10.jpg