Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.12, godz. 17:54
kontakt
SAKANA

Komunikaty

03/07/20 15:08 brak uprawnień SAKANA SA (7/2020) Jednostkowy raport roczny 2019
01/07/20 15:15 brak uprawnień SAKANA SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu skonsolidowanego za rok 2019
26/06/20 15:52 brak uprawnień SAKANA SA (5/2020) Zmiana daty publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019
01/06/20 15:31 brak uprawnień SAKANA SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
19/05/20 12:28 SAKANA S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez spółkę zależną Emitenta
12/05/20 15:54 brak uprawnień SAKANA SA (3/2020) Zmiana dat publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. oraz raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 rok
27/03/20 14:44 SAKANA S.A.: Informacja nt. wpływu koronawirusa na działalność grupy SAKANA S.A.
14/02/20 11:57 brak uprawnień SAKANA SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
08/01/20 10:07 brak uprawnień SAKANA SA (1/2020) Korekta harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2020
31/12/19 15:44 brak uprawnień SAKANA SA (31/2019) Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020
15:37 brak uprawnień SAKANA SA (30/2019) Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej
25/11/19 18:43 brak uprawnień SAKANA SA (29/2019) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019
18:39 brak uprawnień SAKANA SA (28/2019) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
14/11/19 18:57 brak uprawnień SAKANA SA (27/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
15/10/19 21:07 SAKANA S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania Cormostan Trading Limited
baner_SCANER_920X112_10.jpg