Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.25, godz. 10:00
kontakt
RUCHCHORZ

Komunikaty

15/05/20 17:06  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (7/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)
05/05/20 12:13 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
19/03/20 18:44 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
14/02/20 15:33  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (6/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)
30/01/20 19:00  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (5/2020) KOREKTA raportu bieżącego EBI 4/2020 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
18:53  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (4/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
29/01/20 20:46 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii "Y" oraz przeznaczenie środków z emisji
17/01/20 21:59  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (3/2020) Zmiana Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"
21:56  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (2/2020) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii ?Y?
09/01/20 22:13  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (1/2020) Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki ?Ruch Chorzów? Spółka Akcyjna
30/12/19 22:48 RUCH CHORZÓW S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ Spółki "Ruch" Chorzów S.A., zwołanym na dzień 30 grudnia 2019 roku i posiadali co najmniej 5% głosów.
22:35  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (25/2019) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki "Ruch" Chorzów S.A., zwołane na dzień 30 grudnia 2019 roku
13:49  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (24/2019) Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna
02/12/19 21:58 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2019 r.
21:45  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (23/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg