Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 01:18
kontakt
RESBUD

Komunikaty

12/11/20 21:06 RESBUD SE: Informacja dotycząca przedłużenia subskrypcji akcji. Information regarding extending of the share subscription.
29/10/20 20:07 RESBUD SE: Informacja dotycząca wyników subskrypcji akcji w podstawowym okresie subskrypcyjnym. Information regarding results of the share subscription during the main subscription term.
13/10/20 21:57 RESBUD SE: Sporządzenie tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Preparing a translation into Polish of the 2019 annual report.
30/09/20 20:43 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu półrocznego
07/09/20 17:41 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 września 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 7 September 2020.
13/08/20 18:27 RESBUD SE: Korekta drobnych omyłek pisarskich w wersji polskiej dwóch załączników do raportu bieżącego 24/2020 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Correction of minor clerical errors in polish version of two attachments to current report 24/2020 about convening of Annual General Meeting.
15:44 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 7 września 2020 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 7 September 2020.
10/08/20 20:21 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 sierpnia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 10 August 2020.
17/07/20 19:13 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 10 sierpnia 2020 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 10 August 2020.
09/07/20 18:17 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
07/07/20 17:14 RESBUD SE: Zakończenie okresu subskrypcji akcji. The end of the share subscription period.
03/07/20 20:10 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji dokumentów i tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication of documents and translation into Polish of the annual report for 2019.
30/06/20 16:59 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
14/06/20 20:44 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
28/05/20 15:37 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
baner_SCANER_920X112_10.jpg