Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 16:20
kontakt
RAWLPLUG

Komunikaty

16/10/20 09:39 RAWLPLUG: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o.
09/10/20 16:48 RAWLPLUG: Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Vietnam Company Limited na terenie Wietnamu
28/09/20 10:22 RAWLPLUG: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o.
10:13 RAWLPLUG: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 30 października 2020 r. wraz z projektami uchwał
17/09/20 08:45 RAWLPLUG: Decyzja Zarządu w sprawie połączenia Emitenta z podmiotem zależnym Koelner Polska sp. z o.o.
09/09/20 09:15 RAWLPLUG: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
03/09/20 14:58 RAWLPLUG: Zawiadomienia o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki
14:53 RAWLPLUG: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
28/08/20 13:59 RAWLPLUG: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 28.08.2020 r.
13:58 RAWLPLUG: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 28.08.2020 r.
08:12 RAWLPLUG: RAWLPLUG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/07/20 14:46 RAWLPLUG: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał
14:43 RAWLPLUG: Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
24/07/20 17:22  brak uprawnień Rawlplug kupił 1,5 mln akcji własnych
17:14 RAWLPLUG: Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg