Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.07, godz. 21:36
kontakt
RANKPROGR

Komunikaty

01/04/20 11:54 RANK PROGRESS S.A.: Zmiana warunków umowy kredytowej w spółce zależnej
31/03/20 15:27 RANK PROGRESS S.A.: Niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. za 2019 rok
25/02/20 16:10 RANK PROGRESS S.A.: Ogłoszenie upadłości NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.
28/01/20 11:02 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta umów o roboty budowlane i generalne wykonawstwo budynków G i H w II etapie inwestycji Port Popowice
17/01/20 13:40 RANK PROGRESS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
18/12/19 18:15 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
28/11/19 17:15 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/09/19 17:40 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/19 13:38 RANK PROGRESS S.A.: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
20/08/19 15:47 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez Spółkę zależną
19/07/19 14:29 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku
17/07/19 14:34 RANK PROGRESS S.A.: Spełnienie się warunku zawieszającego z warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
26/06/19 10:32 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości
18/06/19 14:51 RANK PROGRESS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 18 czerwca 2019 r.
14:44 RANK PROGRESS S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg