Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 17:44
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

12/10/20 11:16 RAINBOW TOURS S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
30/09/20 22:30 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:21 RAINBOW TOURS S.A.: Powzięcie informacji o rejestracji przez sąd zmian Statutu Spółki oraz rejestracji zmiany struktury kapitału zakładowego i oznaczenia akcji
25/09/20 17:25  brak uprawnień Rainbow Tours miał 14,9 mln zł straty netto w pierwszym półroczu '20
17:04 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za półrocze roku obrotowego 2020
16:47 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 7 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
24/09/20 12:57 RAINBOW TOURS S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
17/09/20 13:15  brak uprawnień Ipopema rekomenduje "kupuj" Enter Air i Raibow Tours
08/09/20 13:40 RAINBOW TOURS S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
13:25 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych
25/08/20 14:20 RAINBOW TOURS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 25.08.2020 r.
14:13 RAINBOW TOURS S.A.: Powołanie osób zarządzających wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej kadencji
14:03 RAINBOW TOURS S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 25.08.2020 r.
04/08/20 21:06 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zwiększeniu poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A.
30/07/20 17:26 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 6 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg