Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.17, godz. 10:51
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

30/08/19 13:34 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Tangshan Baichuan Intelligent Machine Co., Ltd. z Chin.
22/07/19 14:21 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.
04/07/19 17:11 RAFAMET: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. oraz informacja o członkach Rady Nadzorczej.
26/06/19 15:28 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Ryko a.s. z Czech.
25/06/19 14:05 RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
24/06/19 17:29 RAFAMET: Powołanie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. na nową kadencję.
17:18 RAFAMET: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
17:09 RAFAMET: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
04/06/19 14:34  brak uprawnień Rafamet prognozuje w '19 zysk netto na poziomie 2,25 mln zł
14:06 RAFAMET: Prognoza wyników finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. na rok 2019.
14:04  brak uprawnień Zarząd Rafametu nie chce wypłacać dywidendy; wcześniej proponował wypłatę 0,03 zł na akcję
13:59 RAFAMET: Zmiana projektu uchwały Walnego Zgromadzenie RAFAMET S.A.
13:53 RAFAMET: Zmiana decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
03/06/19 13:15 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC France (Spółka Akcyjna).
29/05/19 10:29 RAFAMET: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg