Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.16, godz. 11:49
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

14/10/19 20:06 RAFAKO: Zawiadomienie o utworzeniu oddziału Spółki oraz udzieleniu prokury oddziałowej.
10/10/19 18:17  brak uprawnień PGE zakończyła budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole
02/10/19 21:37  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE zmniejszył udział w Rafako poniżej progu 5 proc.
21:11 RAFAKO: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.
30/09/19 21:03 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/09/19 15:27 RAFAKO: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.
15:19  brak uprawnień Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zaproponowało dodatkowe prace przy bloku Jaworzno
05/09/19 18:26 RAFAKO: Podpisanie umowy na wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
17:06 RAFAKO: Przebieg kariery zawodowej Wiceprezesa Zarządu RAFAKO S.A.
02/09/19 18:27 RAFAKO: Zmiany w Zarządzie Spółki.
23/08/19 18:22  brak uprawnień Portfel zamówień Rafako wynosi 2,5 mld zł, spółka może wypłacić dywidendę po Jaworznie
18:18  brak uprawnień Rafako przeszacowało wartość kilku kontraktów, zwróci się z roszczeniami
17:46 RAFAKO: Zakończenie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie złożenia wniosku o podwyższenie ceny umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację Projektu Jaworzno.
20/08/19 11:54  brak uprawnień Zmarł Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz grupy PBG, prezes PBG i Rafako
11:42 RAFAKO: Wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu.
baner_SCANER_920X112_10.jpg