Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.17, godz. 02:48
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

05/09/19 18:26 RAFAKO: Podpisanie umowy na wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
17:06 RAFAKO: Przebieg kariery zawodowej Wiceprezesa Zarządu RAFAKO S.A.
02/09/19 18:27 RAFAKO: Zmiany w Zarządzie Spółki.
23/08/19 18:22  brak uprawnień Portfel zamówień Rafako wynosi 2,5 mld zł, spółka może wypłacić dywidendę po Jaworznie
18:18  brak uprawnień Rafako przeszacowało wartość kilku kontraktów, zwróci się z roszczeniami
17:46 RAFAKO: Zakończenie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie złożenia wniosku o podwyższenie ceny umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację Projektu Jaworzno.
20/08/19 11:54  brak uprawnień Zmarł Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz grupy PBG, prezes PBG i Rafako
11:42 RAFAKO: Wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu.
30/07/19 17:31 RAFAKO: Rozpoczęcie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów
24/07/19 13:48  brak uprawnień Oferta Rafako za 301,3 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PGE GiEK
13:41 RAFAKO: Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji odsiarczania spalin na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
23/07/19 18:38  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Rafako do 2,4 zł
14:16 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
14:14 RAFAKO: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 23 lipca 2019 roku.
28/06/19 16:52 RAFAKO: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg