Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 18:01
kontakt
RADPOL

Komunikaty

22/10/20 09:14  brak uprawnień RADPOL SA (3/2020) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.
07/10/20 18:43 RADPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
22/09/20 15:49 RADPOL S.A.: Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
17/09/20 19:02 RADPOL S.A.: Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
20/08/20 18:40 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu półrocznego
18/08/20 17:34 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 17 sierpnia 2020 roku
17/08/20 16:32 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.
15:43 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 17 sierpnia 2020 roku
15:36 RADPOL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
11:47 RADPOL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
13/08/20 08:50  brak uprawnień RADPOL SA (2/2020) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.
11/08/20 14:13 RADPOL S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
28/07/20 11:33 RADPOL S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 sierpnia 2020 roku na żądanie akcjonariuszy Spółki
23/07/20 09:40 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
06:16 RADPOL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg