Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.17, godz. 10:43
kontakt
RADPOL

Komunikaty

09/07/19 22:12 RADPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
08/07/19 12:50 RADPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
02/07/19 22:10 RADPOL S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
26/06/19 21:25 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
25/06/19 21:11 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku
12/06/19 20:12 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
01/06/19 10:26 RADPOL S.A.: Wygaśnięcie listu intencyjnego
29/05/19 22:18  brak uprawnień RADPOL SA (3/2019) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.
22:08  brak uprawnień RADPOL SA (2/2019) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2018 roku
21:50 RADPOL S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Radpol S.A. dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
21:45 RADPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
09/05/19 17:48 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu kwartalnego
15/04/19 22:09 RADPOL S.A.: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego dot. negocjacji w zakresie potencjalnego zbycia wchodzącego w skład majątku Spółki zakładu produkcyjnego
14:10 RADPOL S.A.: Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
04/04/19 13:13  brak uprawnień Radpol liczy na wzrost EBITDA, chce z zysku za '19 wypłacić znaczącą dywidendę
baner_SCANER_920X112_10.jpg