Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.18, godz. 20:38
kontakt
QUANTUM

Komunikaty

16/09/19 18:12 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/07/19 17:16 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:40 QUANTUM SOFTWARE SA: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
26/06/19 14:33 QUANTUM SOFTWARE SA: Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2018
12/06/19 10:55 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 11.06.2019 r.
11/06/19 14:53  brak uprawnień Quantum Software wypłaci 0,83 zł dywidendy na akcję
14:49 QUANTUM SOFTWARE SA: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.
13:30 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
30/05/19 21:33 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/19 11:00  brak uprawnień Quantum Software chce wypłacić 0,83 zł dywidendy na akcję
10:53 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11.06.2019 r.
08/05/19 21:13 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:10 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz raportu rocznego
14:57 QUANTUM SOFTWARE SA: Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy - korekta raportów
30/04/19 13:46 QUANTUM SOFTWARE SA: Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg