Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.12, godz. 14:34
kontakt
POZBUD

Komunikaty

11/08/20 13:53 POZBUD T&R S.A.: Zmiana miejsca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 14 sierpnia 2020 roku
17/07/20 19:44 POZBUD T&R S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
15:28 POZBUD T&R S.A.: Wybór biegłego rewidenta
26/06/20 17:04 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/06/20 18:54 POZBUD T&R S.A.: Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy
16/06/20 23:55 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:54 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz raportu rocznego
16:21 POZBUD T&R S.A.: Zmiana dotycząca znacznego pakietu akcji Emitenta
09/06/20 20:26 POZBUD T&R S.A.: Zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji Emitenta
19:52 POZBUD T&R S.A.: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanymi jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2019 Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A
03/06/20 21:51 POZBUD T&R S.A.: Uzupełnienie składu zarządu spółki Pozbud T&R S.A.
21:38 POZBUD T&R S.A.: Zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji spółki Pozbud T&R S.A., rejestracja nabycia akcji Pozbud T&R S.A. przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.
02/06/20 21:07 POZBUD T&R S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu POZBUD T&R S.A.
29/05/20 21:47 POZBUD T&R S.A.: Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.
21:38 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.- KOREKTA RAPORTU - z powodu pominięcia postawy prawnej
baner_SCANER_920X112_10.jpg