Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 01:14
kontakt
POLWAX

Komunikaty

27/10/20 20:27 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza - zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Polwax S.A.
18:54 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
26/10/20 13:59 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
10:43 POLWAX S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
22/10/20 16:19 POLWAX S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki oraz zmian w Statucie Polwax S.A.
16/10/20 18:50 POLWAX S.A.: Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii E
15/10/20 19:29  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX SA
19:00 POLWAX S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.
07/10/20 16:02 POLWAX S.A.: Warunkowa rejestracja praw do akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
06/10/20 09:48 POLWAX S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
05/10/20 16:17 POLWAX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
14:34 POLWAX S.A.: Zakończenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E
30/09/20 16:03 POLWAX S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
29/09/20 17:35 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22/09/20 16:44 POLWAX S.A.: Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
baner_SCANER_920X112_10.jpg