Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:00
kontakt
POLICE

Komunikaty

19/11/20 06:47 POLICE: POLICE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/20 20:50 POLICE: Realizacja zobowiązań wynikających z dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity dla projektu Polimery Police.
18:48  brak uprawnień Kapitał zakładowy GA Polyolefins zostanie podwyższony o 323,68 mln zł
18:10 POLICE: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.
09/10/20 17:29  brak uprawnień Realizacja projektu "Polimery Police" wydłużona o 3 m-ce; wartość umowy wzrośnie o 33,2 mln euro
17:20 POLICE: Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez Spółkę Zależną.
07/10/20 20:40 POLICE: Zawarcie umowy pomiędzy wierzycielami oraz dokumentów zabezpieczeń przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A.
16:31  brak uprawnień Polyolefins może zawrzeć aneks do umowy EPC ws. realizacji projektu Polimery Police
16:09 POLICE: Podjęcie przez Zarząd Spółki Zależnej - Grupa Azoty Polyolefins S.A. uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC
10/09/20 06:48 POLICE: POLICE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/20 13:32 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 roku.
24/08/20 20:50  brak uprawnień POLICE SA (2/2020) Wdrożenie zasady II.Z.8. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
20:42 POLICE: Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
20:33 POLICE: Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
20:30 POLICE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg