Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.01, godz. 23:36
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

15/05/20 17:03 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
03/05/20 20:44 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego - korekta jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok.
11/04/20 00:00 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18/03/20 19:37 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
11/02/20 16:20 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dla Akcjonariuszy - ponowienie procedury wprowadzenia akcji serii F do obrotu.
04/02/20 16:07 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
14:35 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 04.02.2020 roku po przerwie w obradach.
31/01/20 17:25 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020.
21/01/20 17:06 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
14/01/20 16:21 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach.
16:15 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach.
20/12/19 17:05 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
18/12/19 16:21 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE.
16/12/19 21:47 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
29/11/19 18:19 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
baner_SCANER_920X112_10.jpg