Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.26, godz. 15:03
kontakt
PEP

Komunikaty

22/05/20 13:31 POLENERGIA: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 19 MAJA 2020 R.
19/05/20 12:54 POLENERGIA: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
18/05/20 19:26  brak uprawnień Polenergia zakłada osiągnięcie 418 mln zł EBITDA do 2024 r. - strategia (opis)
18:30  brak uprawnień Polenergia zakłada osiągnięcie 418 mln zł EBITDA do 2024 r. - strategia
18:12 POLENERGIA: Zatwierdzenie Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024
18:03 POLENERGIA: POLENERGIA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/20 18:30 POLENERGIA: ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM ORAZ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIW GAZOWYCH ORAZ UPRAWNIEŃ DO EMISJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE
22/04/20 16:52 POLENERGIA: Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.
14/04/20 17:42 POLENERGIA: Zwołanie e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:37 POLENERGIA: ZAWARCIE ISTOTNYCH TRANSAKCJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE
09/03/20 19:39  brak uprawnień Wyniki Polenergii w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
19:17 POLENERGIA: POLENERGIA formularz raportu rocznego
19:15 POLENERGIA: POLENERGIA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
06/03/20 14:25  brak uprawnień Sąd uwzględnił powództwo spółki zależnej Polenergii dot. wypowiedzenia umów przez PE-PKH
13:57 POLENERGIA: POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW - WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
baner_SCANER_920X112_10.jpg