Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.05, godz. 06:06
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

30/07/20 17:03 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.
16:42 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.
15:07  brak uprawnień WZ Pamapolu zdecydowało o uchyleniu uchwały ws. wycofania spółki z obrotu na GPW
14:37 PAMAPOL S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Pamapol S.A. uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową
28/07/20 11:13 PAMAPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 lipca 2020 r.
29/06/20 19:33 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
24/06/20 14:11 PAMAPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał
20/06/20 16:56 PAMAPOL S.A.: Decyzja Zarządu Pamapol S.A. o wprowadzeniu do porządku obrad najbliższego ZWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową
16/06/20 21:04 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/06/20 13:24 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
02/06/20 21:08 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
25/05/20 12:20 PAMAPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
30/04/20 21:51 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:43 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
24/04/20 20:58 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
baner_SCANER_920X112_10.jpg