Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.21, godz. 18:49
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

08/07/19 22:31 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 29.07.2019 r.
03/07/19 14:11 OT LOGISTICS: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółką zależną
29/06/19 16:26  brak uprawnień Allianz ZB domaga się od OT Logistics odkupienia udziałów w spółce Luka Rijeka
12:42 OT LOGISTICS: Powzięcie informacji o wysłaniu przez Allianz ZB zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie umowy wspólników Luka Rijeka d.d.
28/06/19 21:34 OT LOGISTICS: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
18:53  brak uprawnień OT Logistics wypowiedział Allianz ZB umowę wspólników dot. spółki Luka Rijeka
18:05 OT LOGISTICS: Wypowiedzenie Allianz ZB d.o.o. umowy wspólników dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.
24/06/19 18:30 OT LOGISTICS: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
18:25 OT LOGISTICS: Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. i powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
18:12 OT LOGISTICS: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
14:27 OT LOGISTICS: Zmiana w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
21/06/19 13:12 OT LOGISTICS: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki
19/06/19 17:03 OT LOGISTICS: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki
18/06/19 14:57 OT LOGISTICS: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
11:06 OT LOGISTICS: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną Rentrans International Spedition sp. z o.o.
baner_SCANER_920X112_10.jpg