Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.03, godz. 04:48
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

30/11/20 17:34 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/20 14:43 OT LOGISTICS: Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie Umowy Przeniesienia własności nieruchomości we Wrocławiu
14:31 OT LOGISTICS: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku
04/11/20 18:35  brak uprawnień GPW: 9 listopada 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii D (OTS1120) spółki OT LOGISTIC S.A
30/10/20 17:41 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji obligacji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
19/10/20 08:07 OT LOGISTICS: Powzięcie informacji o decyzji Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w sprawie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 22 sierpnia 2019 r.
09/10/20 19:48 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 30.10.2020 r.
08/10/20 18:11 OT LOGISTICS: Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnej umowy sprzedaży nieruchomości.
05/10/20 18:51 OT LOGISTICS: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
30/09/20 20:45 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
20:21 OT LOGISTICS: Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnych umów: warunkowej i przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
29/09/20 19:49  brak uprawnień OT Logistics rozwiązało przedterminowo umowę dzierżawy nieruchomości w porcie w Gdańsku
19:33 OT LOGISTICS: Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia
25/09/20 12:50 OT LOGISTICS: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
15/09/20 19:18 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg