Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 00:22
kontakt
OPTEAM

Komunikaty

05/11/20 23:16 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz raportu kwartalnego
28/10/20 12:54 OPTEAM S.A.: Informacja o wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
27/10/20 15:16 OPTEAM S.A.: Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
26/10/20 17:57  brak uprawnień Opteam i Innova podpisały umowę sprzedaży Polskich ePłatności
17:40 OPTEAM S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
11:19 OPTEAM S.A.: Informacja o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
23/10/20 20:08  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
11:37 OPTEAM S.A.: Informacja o otrzymaniu oświadczenia od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
13/10/20 15:38 OPTEAM S.A.: Informacja o spełnieniu warunków umowy przedwstępnej.
02/10/20 15:44 OPTEAM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.
11/09/20 17:11 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz raportu półrocznego
04/08/20 15:54  brak uprawnień OPTEAM SA (1/2020) OPTeam Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
29/06/20 13:24 OPTEAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 26.06.2020 r.
26/06/20 20:13 OPTEAM S.A.: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A.
20:03 OPTEAM S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg