Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 17:31
kontakt
OPENFIN

Komunikaty

25/11/20 16:26 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
24/11/20 18:09 OPEN FINANCE S.A.: OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
17:12 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
19/11/20 17:20 OPEN FINANCE S.A.: OPEN FINANCE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09:50 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
18/11/20 10:20 OPEN FINANCE S.A.: CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI
12/11/20 16:01 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
09/11/20 15:16 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
05/11/20 10:42 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
04/11/20 13:58 OPEN FINANCE S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 04 LISTOPADA 2020 R.
13:11 OPEN FINANCE S.A.: TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 04 LISTOPADA 2020 R.
08:40 OPEN FINANCE S.A.: TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI
03/11/20 11:09 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
30/10/20 10:20 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
08:53 OPEN FINANCE S.A.: NIESPEŁNIENIE WARUNKU UMOWY ZNACZĄCEJ
baner_SCANER_920X112_10.jpg