Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.23, godz. 21:45
kontakt
ODLEWNIE

Komunikaty

18/09/19 17:32 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
02/09/19 10:46 ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki i projekty uchwał na NWZ
08/08/19 15:12 ODLEWNIE: Rezygnacja osoby nadzorującej
15/07/19 07:27 ODLEWNIE: Wypłata dywidendy
25/06/19 09:00 ODLEWNIE: Zawiadomienie o zmianie udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów ODLEWNI POLSKICH S.A.
19/06/19 14:07 ODLEWNIE: Rozliczenie transakcji nabycia akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych
17/06/19 16:09  brak uprawnień Odlewnie Polskie skupią 4,89 proc. akcji własnych
15:53 ODLEWNIE: Przyjęcie oferty sprzedaży akcji złożonej przez akcjonariusza w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
03/06/19 08:45 ODLEWNIE: Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu
31/05/19 13:40 ODLEWNIE: Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego
24/05/19 17:26  brak uprawnień Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji Odlewni Polskich ruszy 28 maja
17:14 ODLEWNIE: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ODLEWNI POLSKICH S.A.
22/05/19 11:14  brak uprawnień Odlewnie Polskie planują skup do 1.010.000 akcji własnych po 3,50 zł za akcję
10:59 ODLEWNIE: Decyzja Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
14/05/19 07:30 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
baner_SCANER_920X112_10.jpg