Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 18:01
kontakt
NTT

Komunikaty

22/10/20 12:57 NTT SYSTEM S.A.: Realizacja zamówienia przez konsorcjum z udziałem NTT System S.A.
08/10/20 16:54 NTT SYSTEM S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu
05/10/20 16:53 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16:47 NTT SYSTEM S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
30/09/20 18:58 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/20 11:36 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2020 r.
24/07/20 18:49 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem NTT System S.A.
06/07/20 14:22 NTT SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.
30/06/20 18:06  brak uprawnień NTT System wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję za '19
18:01 NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dn.30-06-2020
17:53 NTT SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
16/06/20 16:26 NTT SYSTEM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
03/06/20 18:20 NTT SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku
29/05/20 22:07 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:27 NTT SYSTEM S.A.: Prolongata zapadalności kredytów w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
baner_SCANER_920X112_10.jpg