Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.16, godz. 16:59
kontakt
NOWOFIRM

Komunikaty

14/08/19 08:16 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (16/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
24/06/19 22:29 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (15/2019) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.
22:06 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (14/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
08:02 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę NOWOCZESNA FIRMA S.A.
07/06/19 18:03 brak uprawnień GPW: od 10 czerwca 2019 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółek NOWOCZESNA FIRMA S.A., HURTIMEX S.A.
05/06/19 23:11 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (13/2019) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
23:04 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (12/2019) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2018 Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna.
22:50 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (11/2019) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2018 Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna.
22:46 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (10/2019) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2018 Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna.
31/05/19 21:50 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. na dzień 28 czerwca 2019
30/05/19 21:35 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
15/05/19 23:58 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (7/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019
19/04/19 14:28 NOWOCZESNA FIRMA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku
14:13 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (6/2019) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
14:08 brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (5/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg