Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.20, godz. 12:47
kontakt
NOWAGALA

Komunikaty

19/09/19 17:42  brak uprawnień Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CERAMIKA NOWA GALA SA
12:03 NOWAGALA: Stanowisko Zarządu "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich ("Spółka"), dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 4 września 2019 r. przez "Cerrad" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starachowicach
04/09/19 09:05  brak uprawnień Cerrad wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję (opis)
08:51  brak uprawnień Cerrad wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję
08:41  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji CERAMIKA NOWA GALA SA
08:22  brak uprawnień Cerrad ogłosi wezwanie na akcje Ceramiki Nowej Gali, po cenie nie niższej niż 75 gr za akcję
08:01 NOWAGALA: Zawarcie umowy współpracy z wybranym inwestorem w związku z zamiarem ogłoszenia wezwania na akcje Ceramika Nowa Gala S.A. przez Cerrad sp. z o.o. oraz zawarcie umowy o zobowiązanie wezwaniowe przez Cerrad Sp. z o.o. z akcjonariuszami mniejszościowymi.
30/08/19 17:38 NOWAGALA: NOWAGALA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/06/19 15:51 NOWAGALA: Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
17/06/19 20:30 NOWAGALA: Powołanie rady nadzorczej oraz zarządu emitenta na kolejna kadencję
20:28 NOWAGALA: Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 17 czerwca 2019 roku
15:05 NOWAGALA: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZA 17-06-2019
10/06/19 19:53 NOWAGALA: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
18:15 NOWAGALA: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
14:27 NOWAGALA: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 17 czerwca 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg