Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.07, godz. 17:26
kontakt
NOVINA

Komunikaty

03/08/20 15:24 NOVINA S.A.: Wykaz udzielonych pożyczek w miesiącu lipcu 2020 roku
10:46  brak uprawnień NOVINA SA (12/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
30/07/20 18:57  brak uprawnień NOVINA SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za II kwartał 2020 roku.
02/07/20 09:21 NOVINA S.A.: Wykaz udzielonych pożyczek w miesiącu czerwcu 2020 roku
01/07/20 21:44 NOVINA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2020 roku
10/06/20 11:45  brak uprawnień NOVINA SA (10/2020) Życiorysy członków Rady Nadzorczej
08/06/20 23:37 NOVINA S.A.: Wykaz udzielonych pożyczek w miesiącu maju 2020 roku
18:42  brak uprawnień NOVINA SA (9/2020) Powołanie nowego składu członków Rady Nadzorczej
18:40  brak uprawnień NOVINA SA (8/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.06.2020 roku
02/06/20 10:28 NOVINA S.A.: Zawarcie umowy lock-up dotyczącej akcji reprezentujących 67,95 proc. kapitału zakładowego Emitenta
21/05/20 09:32 NOVINA S.A.: Otrzymanie 2 mln. zł tytułem kolejnej części ceny zbycia udziałów P24 Innovation sp. z o.o.
13/05/20 07:53 NOVINA S.A.: Otrzymanie kolejnej części ceny zbycia udziałów P24 Innovation sp. z o.o.
12/05/20 17:24  brak uprawnień NOVINA SA (7/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
11/05/20 17:47  brak uprawnień NOVINA SA (6/2020) Rezygnacja członka rady nadzorczej.
17:39 NOVINA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.06.2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg