Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 01:27
kontakt
NORTCOAST

Komunikaty

06/09/19 18:19 NORTH COAST: NORTH COAST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/19 18:27 NORTH COAST: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
18/07/19 15:50  brak uprawnień NORTH COAST SA (1/2019) North Coast Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
27/06/19 14:22 NORTH COAST: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r.
26/06/19 18:14  brak uprawnień North Coast wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję
18:05 NORTH COAST: Informacja na temat dywidendy
17:56 NORTH COAST: Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia
18/06/19 18:49  brak uprawnień North Coast chce wypłacić 0,20 zł dywidendy na akcję
18:26 NORTH COAST: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
31/05/19 16:52 NORTH COAST: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
30/05/19 19:52 NORTH COAST: Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w zakresie informacji o stosowaniu ładu korporacyjnego
19:24 NORTH COAST: Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
19:18 NORTH COAST: Aneks do umowy kredytowej
18:02 NORTH COAST: Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA
29/05/19 18:39 NORTH COAST: Realizacja transakcji dotyczącej nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria -Tinis Sp. z o.o.
baner_SCANER_920X112_10.jpg