Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.11, godz. 06:24
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

06/12/19 17:48 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy z ING Bankiem Śląskim S.A.
09:55 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie
05/12/19 16:44 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 i 69a ustawy o ofercie
29/11/19 15:40  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (30/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii E
27/11/19 12:27  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (29/2019) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii E
25/11/19 20:19 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
22/11/19 19:56  brak uprawnień Spółka zależna Nextbike złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości
19:42 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości NB Tricity sp. z o.o.
18:17  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (28/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii D
21/11/19 20:36 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy zastawu rejestrowego i cesji wierzytelności
20/11/19 20:45 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
19/11/19 18:46 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 28/2019 z dnia 16 listopada 2019 r.
18/11/19 20:25  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (27/2019) Korekta raportu bieżącego Emitenta nr 22/2019 z dnia 16 listopada 2019 r.
17:49  brak uprawnień GPW: 19 listopada 2019 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami NEXTBIKE POLSKA S.A
16/11/19 23:27  brak uprawnień Nextbike GmbH dokapitalizuje Nextbike Polska i będzie jej głównym akcjonariuszem
baner_SCANER_920X112_10.jpg