Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.30, godz. 01:55
kontakt
NETWISE

Komunikaty

16/09/20 17:37 NETWISE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 16 września 2020 roku.
17:23  brak uprawnień NETWISE SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 16 września 2020 roku
31/08/20 19:54  brak uprawnień NETWISE SA (8/2020) Powołanie Zarządu Netwise S.A. na nową kadencję
13/08/20 16:59  brak uprawnień NETWISE SA (7/2020) Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2020 roku
11/08/20 13:28  brak uprawnień NETWISE SA (6/2020) Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A.
31/07/20 14:57  brak uprawnień NETWISE SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku.
20/07/20 13:28 NETWISE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Netwise S.A
17/07/20 19:50 NETWISE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Netwise S.A
19:44 NETWISE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Netwise S.A
18:11 NETWISE S.A.: Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
18/06/20 13:22 NETWISE S.A.: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym Netwise S.A.
14/05/20 16:57  brak uprawnień NETWISE SA (4/2020) Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2020 roku
18/03/20 15:55  brak uprawnień NETWISE SA (3/2020) Raport roczny Netwise S.A. za rok 2019
20/02/20 14:56 NETWISE S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - GO TO BRAND, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
29/01/20 14:04  brak uprawnień NETWISE SA (2/2020) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Netwise Spółka Akcyjna
baner_SCANER_920X112_10.jpg