Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 13:37
kontakt
NETIA

Komunikaty

23/10/19 09:42  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Netii do 4,4 zł
07/10/19 12:46  brak uprawnień W III kwartale przeniesiono 396,1 tys. numerów komórkowych - UKE
19/08/19 19:58  brak uprawnień Zysk EBITDA grupy Netia w II kw. wyniósł 114,3 mln zł, powyżej konsensusu (opis)
19:23  brak uprawnień Zysk EBITDA grupy Netia w II kw. wyniósł 114,3 mln zł, powyżej konsensusu
19:07 NETIA: NETIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/07/19 09:56  brak uprawnień W II kwartale przeniesiono 458,4 tys. numerów komórkowych - UKE
12/06/19 17:56 NETIA: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
17:39 NETIA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2019 roku
17:33 NETIA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał
16:35 NETIA: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.
11/06/19 13:26 NETIA: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.
23/05/19 14:18 NETIA: ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "NETIA" S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU
15/05/19 16:21 NETIA: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 5/2019
15:31 NETIA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/05/19 11:24  brak uprawnień Netia nie planuje wypłaty dywidendy za 2018 rok
baner_SCANER_920X112_10.jpg