Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.22, godz. 04:32
kontakt
NETIA

Komunikaty

03/07/19 09:56  brak uprawnień W II kwartale przeniesiono 458,4 tys. numerów komórkowych - UKE
12/06/19 17:56 NETIA: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
17:39 NETIA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2019 roku
17:33 NETIA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał
16:35 NETIA: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.
11/06/19 13:26 NETIA: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.
23/05/19 14:18 NETIA: ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "NETIA" S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU
15/05/19 16:21 NETIA: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 5/2019
15:31 NETIA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/05/19 11:24  brak uprawnień Netia nie planuje wypłaty dywidendy za 2018 rok
11:12 NETIA: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
10/05/19 14:10  brak uprawnień Netia zwiększa ARPU nowej sprzedaży pomimo presji cenowej na rynku
09/05/19 18:37  brak uprawnień Zysk EBITDA grupy Netia w I kw. wyniósł 82,8 mln zł, lekko poniżej konsensusu (opis)
17:57  brak uprawnień Zysk EBITDA grupy Netia w I kw. wyniósł 82,8 mln zł, lekko poniżej konsensusu
17:28  brak uprawnień Wyniki Netii w I kw. vs. konsensus PAP (tabela)
baner_SCANER_920X112_10.jpg