Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.20, godz. 10:47
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

06/10/20 11:42 NESTMEDIC S.A.: Aktualizacja strategii korporacyjnej grupy kapitałowej Nestmedic S.A.
02/10/20 17:58 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy na opracowanie rozwiązań bezprzewodowych dotyczących produktu Pregnabit
30/09/20 15:27 NESTMEDIC S.A.: Pierwsze wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
15:18  brak uprawnień NESTMEDIC SA (31/2020) Pierwsze wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
24/09/20 15:22 NESTMEDIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2020 roku.
21/09/20 21:19 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie kolejnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podla-skiej przez spółkę zależną od Emitenta
21:13 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie aneksu do umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim
18/09/20 19:17  brak uprawnień NESTMEDIC SA (30/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 września 2020 roku
18:52  brak uprawnień NESTMEDIC SA (29/2020) Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta
17/09/20 18:16  brak uprawnień NESTMEDIC SA (28/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
28/08/20 13:20  brak uprawnień NESTMEDIC SA (27/2020) Życiorys zawodowy dr Krzysztofa Andrijewa nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Emitenta
27/08/20 20:58  brak uprawnień NESTMEDIC SA (26/2020) Powołanie członków Zarządu
20:12  brak uprawnień NESTMEDIC SA (25/2020) Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 r. o opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do odmowy wyrażenia opinii przez firmę audytorską
26/08/20 18:28 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie kolejnej umowy dotyczącej rozwoju urządzenia Pregnabit Pro
16:20  brak uprawnień NESTMEDIC SA (24/2020) Żądanie akcjonariusza Spółki wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej z uwagi na up
baner_SCANER_920X112_10.jpg