Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 14:54
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

15/07/19 16:18 NESTMEDIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 lipca 2019 roku
16:09  brak uprawnień NESTMEDIC SA (21/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
16:04  brak uprawnień NESTMEDIC SA (20/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nestmedic S.A. w dniu 15 lipca 2019 r. wznowionym po przerwie
15:43  brak uprawnień NESTMEDIC SA (19/2019) Rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
12/07/19 20:24  brak uprawnień NESTMEDIC SA (18/2019) Raport miesięczny Nestmedic S.A. za czerwiec 2019 r.
10/07/19 19:12  brak uprawnień Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zainwestuje w Nestmedic do 8,6 mln zł
18:40 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy w wyniku zakończenia negocjacji z Deutsche Balaton AktiengesellschaftZawarcie umowy w wyniku zakończenia negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
28/06/19 15:42 NESTMEDIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku
15:28  brak uprawnień NESTMEDIC SA (17/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. oraz treść uchwał powziętych przez ZWZ do czasu ogłoszenia przerwy
14/06/19 17:53  brak uprawnień NESTMEDIC SA (16/2019) Raport miesięczny Nestmedic S.A. za maj 2019 r.
31/05/19 19:41  brak uprawnień NESTMEDIC SA (15/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.
19:34 NESTMEDIC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.
30/05/19 10:39 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
15/05/19 17:19  brak uprawnień NESTMEDIC SA (14/2019) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.01.2019 ? 31.03.2019 roku.
14/05/19 17:29  brak uprawnień NESTMEDIC SA (13/2019) Raport miesięczny Nestmedic S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg