Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.05, godz. 13:13
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

31/07/20 13:00 M.W. TRADE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. wraz z projektami uchwał
22/06/20 18:14 M.W. TRADE: Informacja o całkowitej przedterminowej spłacie poręczonego kredytu
16:37 M.W. TRADE: Informacja dotycząca odpowiedzi Skarbu Państwa (Prokuratorii Generalnej RP) na zarzuty Emitenta od informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
27/05/20 09:11 M.W. TRADE: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH
19/05/20 11:35 M.W. TRADE: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH
15/05/20 14:56  brak uprawnień M.W. Trade wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję
14:46 M.W. TRADE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
14:37 M.W. TRADE: Uchwały ZWZA podjęte 15.05.2020 r.
11/05/20 17:29 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego
30/04/20 15:06 M.W. TRADE: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
24/04/20 17:22  brak uprawnień Getin Holding chce wypłaty 2,1 zł dywidendy przez M.W. Trade
16:57 M.W. TRADE: Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały
17/04/20 15:54 M.W. TRADE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
15/04/20 15:49 M.W. TRADE: Informacja dotycząca decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
09/04/20 14:50 M.W. TRADE: Informacja dotycząca wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
baner_SCANER_920X112_10.jpg