Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.19, godz. 04:15
kontakt
MOTORICU

Komunikaty

14/06/19 09:58 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MOTORICUS S.A.
05/04/19 19:29 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki MOTORICUS SA oraz zawieszenie obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect
26/03/19 09:04 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MOTORICUS SA
09/03/19 16:02 brak uprawnień MOTORICUS SA (4/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15:59 brak uprawnień MOTORICUS SA (3/2019) Podjęcie uchwały przez Spółkę zależną o otwarciu likwidacji
15:56 brak uprawnień MOTORICUS SA (2/2019) Podjęcie uchwały przez Spółkę zależną o otwarciu likwidacji
15:53 brak uprawnień MOTORICUS SA (1/2019) Podjęcie uchwały przez Spółkę zależną o otwarciu likwidacji
14/12/18 10:00 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MOTORICUS S.A. oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą
22/10/18 18:11 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki MOTORICUS SA
18/10/18 19:20 brak uprawnień MOTORICUS SA (11/2018) Jednostkowy raport roczny spółki MOTORICUS S.A. za 2017 rok
09/10/18 18:59 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki MOTORICUS S.A.
12/09/18 22:40 brak uprawnień MOTORICUS SA (10/2018) Powołanie Członka Zarządu Motoricus SA
14/08/18 20:35 brak uprawnień MOTORICUS SA (9/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
15/05/18 21:52 brak uprawnień MOTORICUS SA (8/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
16/04/18 15:55 brak uprawnień MOTORICUS SA (7/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018
baner_SCANER_920X112_10.jpg