Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.12, godz. 14:24
kontakt
MOST_PK

Komunikaty

07/07/20 10:39 MOSTALPLC: Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A., zwołanego na dzień 28 lipca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza.
10:30 MOSTALPLC: Zawarcie aneksu z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
01/07/20 09:00 MOSTALPLC: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
30/06/20 12:45 MOSTALPLC: Projekty uchwał na Zwyczajne walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.
12:43 MOSTALPLC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.
15/05/20 14:10 MOSTALPLC: Podpisanie umowy
05/05/20 17:20 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/04/20 09:33 MOSTALPLC: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
15/04/20 14:48 MOSTALPLC: Podpisanie umowy.
09/04/20 07:01 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
06/04/20 13:26 MOSTALPLC: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
20/03/20 09:25 MOSTALPLC: Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną i finansową Mostostal Płock S.A.
28/02/20 14:06 MOSTALPLC: Podpisanie aneksu do umowy.
14:03 MOSTALPLC: Zawarcie umowy
27/01/20 14:07 MOSTALPLC: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg