Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 11:05
kontakt
MLPGR

Komunikaty

23/10/20 08:44  brak uprawnień MLP Group ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 69 zł
08:33 MLP GROUP S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji serii D oraz liczby akcji serii D, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę.
21/10/20 08:57  brak uprawnień MLP Group rozpoczyna book-building 1,65 mln akcji serii D
08:08 MLP GROUP S.A.: Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D
16/10/20 15:40  brak uprawnień MLP Group przydzielił obligacje o wartości 15 mln euro
15:29 MLP GROUP S.A.: Emisja obligacji serii C1 przez MLP Group S.A.
15/10/20 17:37  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 spółki MLP GROUP SA
12/10/20 21:22  brak uprawnień MLP Group podejmie działania w celu ewentualnej emisji do 1.650.000 akcji serii D
21:10 MLP GROUP S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
20:53 MLP GROUP S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd MLP Group S.A. decyzji o podjęciu przez MLP Group S.A. analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych w liczbie nie większej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) oraz przekazanie informacji bieżącej o podjęciu przez Zarząd uchwa
05/10/20 19:26  brak uprawnień MLP Group zwiększa wartość emisji obligacji do 15 mln euro
18:59 MLP GROUP S.A.: Powzięcie przez Zarząd MLP Group S.A. uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu MLP Group S.A. z dnia 28 września 2020 roku sprawie emisji obligacji serii C1
29/09/20 12:42 MLP GROUP S.A.: Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C1
21/09/20 16:33 MLP GROUP S.A.: Powzięcie zamiaru emisji obligacji
15:42 MLP GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 9/2020 dotyczącego rejestracji zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg