Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.16, godz. 12:28
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

17/06/19 15:00  brak uprawnień Mex Polska wypłaci 0,19 zł dywidendy na akcję za '18
14:59 MEX POLSKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 czerwca 2019 r.
14:57 MEX POLSKA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 czerwca 2019 r.
14:56 MEX POLSKA S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy.
14/06/19 14:18 MEX POLSKA S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta - GF Gastro Friedrichshain UG z siedzibą w Berlinie umowy najmu lokalu w celu utworzenia w nim bistro Pijalnia Wódki i Piwa
21/05/19 18:36 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:11 MEX POLSKA S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.
18:07 MEX POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.
16/05/19 15:11 MEX POLSKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019
09/05/19 17:22 MEX POLSKA S.A.: Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2018
06/05/19 18:57  brak uprawnień Mex Polska chce wypłacić 0,19 zł dywidendy na akcję za '18
18:40 MEX POLSKA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2018
15/04/19 08:42  brak uprawnień Dom Analiz SII wycenia akcje Mex Polska na 7,07 zł
29/03/19 18:43 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:42 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg