Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.16, godz. 17:05
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

16/07/20 13:43 MERLIN GROUP S.A.: Aktualizacja informacji o stanie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym
14/07/20 22:11  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (18/2020) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu przez Radę Nadzorczą Emitenta
01/07/20 19:08  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (17/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta
30/06/20 21:04 MERLIN GROUP S.A.: Otrzymanie zaliczek na poczet podwyższenia kapitału zakładowego
20:59  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (16/2020) Wykup i umorzenie obligacji serii F12
20:56 MERLIN GROUP S.A.: Otrzymanie zaliczek na poczet podwyższenia kapitału zakładowego
25/06/20 22:08  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (15/2020) Wykup i umorzenie obligacji serii F8 i F11
22:04 MERLIN GROUP S.A.: Otrzymanie zaliczek na poczet podwyższenia kapitału zakładowego
24/06/20 20:40 MERLIN GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 roku
20:34  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (14/2020) Uzupełnienie raportu EBI zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 roku
19/06/20 17:57 MERLIN GROUP S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie wykupu obligacji serii F8 oraz F11
17:55 MERLIN GROUP S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii F12
17:51 MERLIN GROUP S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty pożyczki XZ sp. z o.o.
17/06/20 18:20  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (13/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 roku
17:26  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (12/2020) Powołanie i rezygnacja członków Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg