Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.17, godz. 11:16
kontakt
MENNICA

Komunikaty

05/07/19 11:13 MENNICA: Złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksów do umów z bankami
03/07/19 15:59 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych
01/07/19 16:40 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
26/06/19 11:57 MENNICA: Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej
17/06/19 13:19 MENNICA: Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej
30/05/19 16:46 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe
22/05/19 16:25 MENNICA: Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej
15/05/19 18:01 MENNICA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2019 roku
17:57 MENNICA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
17:51 MENNICA: Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o podziale zysku za rok 2018
15:02  brak uprawnień Jest kilka wstępnych ofert na Mennicę Legacy Tower
12:06  brak uprawnień Mennica wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
12:00 MENNICA: Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2018
00:12 MENNICA: MENNICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/19 13:39 MENNICA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg