Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.23, godz. 05:27
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

17/07/19 10:52  brak uprawnień MEDINICE SA (19/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2019 r.
12/07/19 15:04 MEDINICE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.)
01/07/19 13:58 MEDINICE S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej
26/06/19 14:46 MEDINICE S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie działań dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
14:12 MEDINICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
14:07  brak uprawnień MEDINICE SA (18/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
14:01 MEDINICE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
17/06/19 22:26 MEDINICE S.A.: Zawarcie umów lock-up przez akcjonariuszy Spółki
30/05/19 21:07 MEDINICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.
19:14  brak uprawnień MEDINICE SA (17/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.
28/05/19 18:19  brak uprawnień MEDINICE SA (16/2019) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medinice S.A
18:11  brak uprawnień MEDINICE SA (15/2019) Jednostkowy raport roczny Medinice S.A
27/05/19 14:30 MEDINICE S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności krótkoterminowych
11:32  brak uprawnień MEDINICE SA (14/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Medinice S.A.
15/05/19 17:53  brak uprawnień MEDINICE SA (13/2019) Raport kwartalny Medinice S.A. za I kw. 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg