Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.21, godz. 13:39
kontakt
MEDGALIC

Komunikaty

04/09/19 16:25 brak uprawnień MED-GALICJA SA (25/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
16:07 MED-GALICJA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
03/09/19 19:56 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki MED-GALICJA S.A.
02/09/19 16:38 brak uprawnień MED-GALICJA SA (24/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku.
16:35 brak uprawnień MED-GALICJA SA (23/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
17/07/19 18:03 brak uprawnień MED-GALICJA SA (22/2019) Spółka MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie terminowego przekazania raportów okres
17:33 brak uprawnień MED-GALICJA SA (21/2019) Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 r. i za II kwartał 2019 r.
30/06/19 22:43 brak uprawnień MED-GALICJA SA (20/2019) Incydentalne naruszenie obowiązków informatycznych
22:36 brak uprawnień MED-GALICJA SA (19/2019) Zmiana daty publikacji raportu okresowego I kwartał 2019 r.
20:32 MED-GALICJA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30.06.2019 r.
20:13 brak uprawnień MED-GALICJA SA (18/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 30.06.2019 roku
04:15 brak uprawnień MED-GALICJA SA (17/2019) Skonsolidowany raport roczny MED-GALICJA S.A. z rok obrotowy 2018.
04:00 brak uprawnień MED-GALICJA SA (16/2019) Jednostkowy raport roczny MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
27/06/19 19:21 brak uprawnień MED-GALICJA SA (15/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej
24/06/19 12:03 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MED-GALICJA S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg