Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.18, godz. 22:39
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

11/09/19 19:57  brak uprawnień MedApp planuje ofertę publiczną obejmującą do 6,5 mln akcji
18:53  brak uprawnień MEDAPP SA (16/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp S.A. na dzień 07 października 2019 roku
15/08/19 17:06  brak uprawnień MEDAPP SA (15/2019) raport okresowy za II kwartał 2019 - MEDAPP S.A.
03/07/19 15:42  brak uprawnień MEDAPP SA (14/2019) Otrzymanie dofinansowania w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne.
01/07/19 11:55 MEDAPP S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
28/06/19 14:13  brak uprawnień MEDAPP SA (13/2019) Rozwiązanie umowy przez Autoryzowanego Doradcę.
11:39  brak uprawnień MEDAPP SA (12/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej.
11:37  brak uprawnień MEDAPP SA (11/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medapp Spółka Akcyjna
11:33  brak uprawnień MEDAPP SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2019 r.
25/06/19 15:48 MEDAPP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18/06/19 17:20 MEDAPP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
14:45 MEDAPP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
31/05/19 15:26 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
15:17  brak uprawnień MEDAPP SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
13:07  brak uprawnień MEDAPP SA (8/2019) Raport roczny Medapp S.A. za rok 2018.
baner_SCANER_920X112_10.jpg